Hãy tảj về bản game tiên kiếm có độ phân dảj hợp vớj máy của mình.
tai ban may man hinh 240 X 320
tai ban may man hjnh 128 X 160
tảj về máy man hjnh 176 X 220
Lược truy cập/
224

Insane