pacman, rainbows, and roller s
Tảj game có bộ cài thích hợp vớj máy của bạn
van kiem
van kiem
van kiem
van kiem
màn hình 240x320 cho các máy: n97,n96,n95....Tảj bộ cài.
Màn hình 360x360 cho các máy x6,e72,n72,e71,x200Tảj bộ cài.
Màn hình 176x208 cho các máy: 7610 3110,s3600 5110.....Tải bộ cài.
màn hình 208x208 cho các máy 5030,6301,6110,6120.....Tảj bộ cài.
Màn hình cảm ứng có phím ảoTảj bộ cài.
Games cho máy androidtảj bộ cài.
Tổng cộng661